Diensten TrI-C

Bescherm uw kritische bedrijfsinformatie

TrI-C Diensten

Ontwikkeling, Training & Coaching

Ontwikkeling, Training & Coaching

Medewerkers zijn een belangrijke risicofactor wanneer het gaat om bescherming van bedrijfsgevoelige informatie. TrI-C levert u de kennis en vaardigheden om mogelijk dreigingen van buitenaf (Outsider Threat) sneller te herkennen. Kwaadwillende zijn mede mogelijk uit om tot een goede verstandhouding (Rapport Building) te komen om hun doel te bereiken. Binnen deze vorm van communicatie (al dan niet via een medium) is het belangrijk de mensgerichte verhoudingen te waarborgen. Empathisch vermogen en het komen tot een prettige sfeer zijn technieken om informatie meer expliciet te maken (eliciteren). Na jarenlange ervaring te hebben opgedaan met diverse inlichtingenorganisaties is inzicht ontstaan hoe deze invloeden herkenbaar kunnen worden gemaakt. Deze kennis is multifunctioneel vertaald naar zowel publieke (tevens niet gouvernementele organisaties) als private sector.

TrI-C faciliteert via training en coaching handvatten om generieke tegentechnieken te ontwikkelen en daarbij organisaties meer weerbaar te maken om bedrijfsgegevens te beschermen. TrI-C focust zich op het bewustzijn van de medewerker en de mogelijke gevaren van het lekken van bedrijfsgevoelige informatie. Door afwisseling van theorie en praktijkopdrachten kan personeel van organisaties zich bekwamen in het herkennen van kwaadwillende.

Ontwikkeling, Training & Coaching

Keynote - Inspiratiesessie - Kennissessie

Triple I Communicatie kan uw managementmomenten als, inspiratiesessies, kennissessies of uw personeelsvorming ondersteunen met een Covid19-proof workshop of keynote, waarin de human factor binnen cybersecurity wordt belicht. In een interactieve lezing wordt u meegenomen in de modus operandi van een human hacker (Social Engineer) aan de hand van praktische voorbeelden en ervaringen die tot de verbeelding zullen spreken. Daarnaast zullen contramaatregelen met u worden gedeeld om uw bedrijf beter te kunnen beschermen tegen 'criminele' invloeden op uw personeel. Vaak wordt personeel betiteld als de zwakste schakel in de keten. Dat geldt ons inziens niet voor personeel wat is bekwaamd in de materie van beïnvloeding.

Daarnaast is Triple I communicatie gespecialiseerd in het geven van een tweedaagse cursus 'Social Engineering counter measures'. Door de deelnemers mee te nemen in de werkwijze van Human Hackers, wordt kennis gegenereerd die gebruikt kan worden om contramaatregelen te nemen. Tezamen met de beschermende maatregelen tegen Data Hackers vormt de bescherming tegen Human Hackers het onbekende aanvullende pakket in cybersecurity. Voor mogelijkheden, inhoud en tarieven kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Lezingen

TrI-C faciliteert lezingen om organisaties te informeren over bescherming van gevoelige informatie waarbij personele integriteit een rol speelt.

Mystery Guest

Ten behoeve van het analyseren van het organisatorisch bewustzijn inzake bescherming bedrijfsgegevens kan gebruik gemaakt worden van de Mystery Guest. De Mystery Guest test de bedrijfsvoering en analyseert welke mogelijke ingangen er zijn tot bedrijfsgevoelige informatie van buitenaf. De resultaten geven inzicht in niveau van de organisatie en kan vervolgens gebruikt worden voor een vervolgtraject om organisaties weerbaarder te maken.