Profiel TrI-C

Social Engineering Protectie

TrI-C Profiel

Digitale processen hebben maximale aandacht binnen cybersecurity terwijl de toegang tot die informatie ook via mensen kan worden verkregen (Social Engineering). TrI-C legt de nadruk op de intermenselijke relaties en haar ondubbelzinnigheden. Het is van belang in de sociale communicatie de bewustwording van goede interactie (gesprekken kunnen voeren) te verbeteren. De persoonlijke ontwikkeling van vraagstellings- en gesprekstechnieken met gevoel voor attitude en situationele en persoonlijke omstandigheden verdienen maximale aandacht.

Integere bescherming bedrijfsgegevens

Het is belangrijk vermogen te ontwikkelen om enerzijds goede verstandhouding op te bouwen en een vertrouwensrelatie te creëren met contacten, terwijl anderzijds alert te blijven op afwijkende intenties. Door te analyseren en te falsificeren van gegevens kan men zelf komen tot een inhoudelijke groepering van hoogwaardige informatie die richting kan geven bij verdere ontwikkelingen. De competenties veiligheidsbewustzijn, verantwoordelijkheid, integriteit, communicatie en creativiteit zullen leidend zijn. Met name het realiseren en benutten van mogelijkheden in tijd en ruimte (waarom heb/krijg ik deze kennis, waarom nu en waarom hier) kunnen bepalend zijn.

Neem geheel vrijblijvend contact op »